ایران ان بی ایبایگانی‌های درخواست ترید jr smith - ایران ان بی ای

برچسب: درخواست ترید jr smith

بازیکن تیم کلیولند کاوالیرز JR Smith به دنبال جابه جایی

بازیکن پست دو تیم کلیولند کاوالیرز JR Smith که این فصل به صورت نا منظم بازی کرده است،بنا به گزارشات به دنبال رفتن از تیم کلیولند کاوالیرز است. بنا به گزارش خبرنگاران، Smith هنوز قصد خود را به صورت واضح به دفتر مدیریتی تیم کلیولند کاوالیرز اعلام نکرده است.این بازیکن که 14 امین سال خود را در ان بی ای…