ایران ان بی ایبایگانی‌های زادگاه لبران جیمز - ایران ان بی ای

برچسب: زادگاه لبران جیمز

لبران جیمز مدرسه ای را در زادگاهش افتتاح کرد.

لبران جیمز مجددا مجبور به ترک خانه و رها کردن چیزی شده است که حتی از عنوان های قهرمانیش نیز برای او مهم تر است. لبران جیمز که این ماه دومین حضورش را در تیم کلیولند کاوالیرز به پایان رساند یک مدرسه ی عمومی برای بچه های سختی دیده در زادگاهش باز کرده است. لبران جیمز قبل از مراسم افتتاحیه…