ایران ان بی ایبایگانی‌های مصدومیت میروتیچ - ایران ان بی ای

برچسب: مصدومیت میروتیچ

Nikola Mirotic بازیکن تیم میلواکی باکس ۴-۲ هفته را به علت مصدومیت از دست داد

یکی دیگر از بازیکنان تیم میلواکی باکس نیز دچار مصدومیت شده است. فوروارد این تیم Nikola Mirotic پس از معاینه توسط کادر پزشکی مشخص شد که دچار پیچ خوردگی و شکستگی شصت دست چپ شده است.بنا به تشخیص کادر پزشکی دوره نقاهت این مصدومیت دو تا چهار هفته است. Mirotic که از تیم نیواورلینز توسط ترید در اختیار میلواکی باکس…