ایران ان بی ایبایگانی‌های مصدومیت Eric Bledsoe - ایران ان بی ای

برچسب: مصدومیت Eric Bledsoe

Eric Bledsoe به علت مصدومیت دنده دو تا سه هفته قادر به بازی کردن نخواهد بود

پوینت گارد تیم میلواکی باکس Eric Bledsoe انتظار می رود که به علت مصدومیت دنده دو تا سه هفته قادر به بازی کردن نباشد. بنا به گزارشات منابع خبری او دچار شکستگی کوچکی در دنده خود شده است.غیبت دو یا سه هفتگی زمان برگشت او را در بازه اواخر ماه اکتبر یا اوایل نوامبر قرار می دهد. اما مدیر عامل…