ایران ان بی ایبایگانی‌های مصدومیت exum گارد یوتا جز - ایران ان بی ای

برچسب: مصدومیت exum گارد یوتا جز

گارد تیم یوتا جز دچار مصدومیت زانوی راست شده است

روز جمعه Exum گارد تیم یوتا جز توسط تیم پزشکی تیم یوتا جز معاینه شد و پس از انجام MRI مشخص شد که او دچار پارگی جزئی تاندون Patellar در زانوی راست خود شده است.بدین ترتیب این بازیکن تا اطلاع ثانوی قادر به بازیکن کردن برای تیم خود نخواهد بود و معایناتی بر روی او انجام خواهد شد تا روند…

  • خانه
  • مصدومیت exum گارد یوتا جز