ایران ان بی ایبایگانی‌های ممفیس گریزلیز - ایران ان بی ای

برچسب: ممفیس گریزلیز

تیم ممفیس گریزلیز از لباس های جدید خود رونمایی کردند.

ظاهرا یک تعییر ساده در یونیفرم تیمی برای لباس تیم ممفیس گریزلیز در فصل آینده کافی نبوده است.آنها از فرصت پیش آمده استفاده کردند تا خیلی چیزهای دیگر را نیز تغییر دهند. همه چیز از شکل لوگو،ترکیب رنگ تا حتی تغییر شکل سالن تیم آن ها یعنی FedExForum در فصل آینده ظاهری نو خواهند داشت. تیم ممفیس گریزلیس ظاهر لباس…