ایران ان بی ایبایگانی‌های نتیجه بازی فیلادلفیا و تورنتو - ایران ان بی ای

برچسب: نتیجه بازی فیلادلفیا و تورنتو

پیروزی فیلادلفیا در بازی ششم با عملکرد فوق العاده Embiid

ثبات چندانی بین هر بازی در نیمه نهایی کنفرانس شرق بین دو تیم فیلادلفیا و تورنتو وجود نداشته است.چیزی که در یک بازی مهم بوده است در بازی دیگر اهمیتی نداشته است. در این بازی Embiid با توجه به اینکه بیماریی که او در بازی چهارم و پنجم از آن رنج می برد درمان شده بود عملکرد بهتری داشت.با اینکه…

  • خانه
  • نتیجه بازی فیلادلفیا و تورنتو