ایران ان بی ایبایگانی‌های وضعیت مصدومیت کوین لاو - ایران ان بی ای

برچسب: وضعیت مصدومیت کوین لاو

بازگشت Kevin Love به ترکیب تیم کلیولند کاوالیرز پس از دست دادن ۵۰ بازی

کوین لاو در بازی روز بامداد شنبه پس از دادن پنجاه بازی به علت مصدومیت انگشت پای خود به ترکیب تیم کلیولند کاوالیرز برگشت. در شش دقیقه ای که او در زمین حضور داشت،موفق به کسب چهار امتیاز با یک ریباند،یک اسیست و یک خطا شد. تیم کلیولند کاوالیرز قبل از بازی با تیم واشنگتن ویزاردز اعلام کرد که لاو…

  • خانه
  • وضعیت مصدومیت کوین لاو