ایران ان بی ایبایگانی‌های kevin love injury - ایران ان بی ای

برچسب: kevin love injury

Kevin Love میگوید زمان بازگشت او به ترکیب تیم کلیولند مشخص نیست.

بیش از دو ماه پیش بود که کوین لاو مجبور شد برای کاهش درد و برداشتن فشار از روی شصت پای چپ خود مجبور به رفتن به زیر تیغ جراحی شد.او برنامه برگشت خود را در سال 2019 مشخص کرده بود اما ظاهرا این برنامه به تعویق افتاده است. (بیشتر…)