ایران ان بی ایبایگانی‌های Lauri Markkanen - ایران ان بی ای

برچسب: Lauri Markkanen

Lauri Markkanen به علت ضربان قلب نامنظم قادر به بازی در ادامه فصل نخواهد بود.

تست های متعددی بر روی Lauri Markkanen در حال انجام است تا علت افزایش ناگهانی ضربان قلب و خستگی شدید او را در میانه بازی با تورنتو در 26 مارچ معین کند.تا کنون نتیجه تمامی آزمایشات نرمال بوده است، اما برای احتیاط تیم پزشکی انجام آزمایشات تکمیلی در 10-14 روز آینده را پیشنهاد کرده است. نایب رییس مسائل بسکتبالی تیم…