ایران ان بی ایبایگانی‌های Luke Kennard - ایران ان بی ای

برچسب: Luke Kennard

Luke Kennard بازیکن تیم Pistons دچار پیچ خوردگی شانه راست شده است.

گارد تیم Luke Kennard ،Detroit Pistons پس از دچار شدن به پیچ خوردگی شانه دست راست در بازی بامداد جمعه ،حداقل دو هفته قادر به بازی کردن نخواهد بود. تیم Pistons اعلام کرد که MRI شانه راست این بازیکن پیچ خوردگی مفصلی را نشان می دهد.Kennard پس از مصدومیت شانه خود از بازی بامداد جمعه تیم خود در مقابل Cleveland…