ایران ان بی ایبایگانی‌های williams سرمربی فینیکس سانز - ایران ان بی ای

برچسب: williams سرمربی فینیکس سانز

فینیکس سانز بر سر استخدام Williams به عنوان سرمربی جدید به توافق رسیدند

تیم فینیکس سانز پس از اینکه سرمربی قبلی آنها فقط یک فصل دوام آورد به دنبال پایداری هستند. آن ها امیدوارند که Monty Williams فردی است که میتواند این تیم را از این وضعیت کنونی خارج کند. تیم فینیکس سانز روز جمعه اعلام کرد که با Williams بر سرمربیگری این تیم به توافق رسیده اند. وی در کارنامه خود سابقه…

  • خانه
  • williams سرمربی فینیکس سانز