ایران ان بی ایبایگانی‌های مصدومیت Kyrie Irving - ایران ان بی ای

برچسب: مصدومیت Kyrie Irving

مصدومیت روزانه Kyrie Irving پس از کشیدگی زانو

Kyrie Irving در بازی بامداد یکشنبه در مقابل لس آنجلس کلیپرز دچار کشیدگی زانوی راست خود شد که بنا به گزارشات رسیده روزانه است. بازیکن پست یک تیم بوستون سلتیکس پیش از مصدومیت موفق به کسب 14 امتیاز در 14 دقیقه شد. دارنده پنج بار عنوان آل استار در حالیکه در حال اسکرین گذاشتن در دفاع بود دچار مصدومیت شد.…